„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu poprawę ochrony powietrza dzięki przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z modernizacją instalacji parowej dla potrzeb technologicznych w zakładzie produkcyjnym OSM w Limanowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Opis operacji: Modernizacja gospodarki cieplnej dla potrzeb technologicznych technologii kotłowni parowej (wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy).
Cel operacji: Poprawa ochrony powietrza dzięki przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z modernizacją instalacji parowej dla potrzeb technologicznych w zakładzie produkcyjnym OSM w Limanowej
Przewidywane wyniki operacji: 1. Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej 2. Ochrona środowiska - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery

Sery żółte

Sery żółte
produkowane są z mleka od krów wypasanych na łąkach i halach górskich, bez nawożenia. W żywieniu nie stosuje się kiszonek.

Ser edamski

Blok o wadze 2-3kg lub 1,5-2kg

Ser edamski

Porcjowany o wadze 0,25-0,40kg

Ser łososiński

Blok o wadze 1,3-2kg

Ser łososiński

Porcjowany o wadze 0,25-0,40kg

Ser salami

Walec o wadze 1,3-1,7kg

Ser salami

Porcjowany o wadze 0,25-0,40kg

Ser gouda

Blok o wadze 3-4kg

Ser gouda

Porcjowany o wadze 0,25-0,40kg

Ser starodworski

Blok o wadze 3-4kg

 

Ser Tymbark

Walec o wadze 1,3-1,7kg

Wyprodukowany z mleka od krów rasy Polska Czerwona

 

Copyrights © Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej Realizacja: