„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu poprawę ochrony powietrza dzięki przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z modernizacją instalacji parowej dla potrzeb technologicznych w zakładzie produkcyjnym OSM w Limanowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Opis operacji: Modernizacja gospodarki cieplnej dla potrzeb technologicznych technologii kotłowni parowej (wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy).
Cel operacji: Poprawa ochrony powietrza dzięki przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z modernizacją instalacji parowej dla potrzeb technologicznych w zakładzie produkcyjnym OSM w Limanowej
Przewidywane wyniki operacji: 1. Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej 2. Ochrona środowiska - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery

O firmie

Działalność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej sięga roku 1927. W dniu 29 stycznia 1927 roku. w jednmy z domów chłopskich w Tymbarku zebrali się członkowie kasy Stefczyka, aby założyć Spółdzielnię Mleczarską.

Organizatorem założonej Spółdzielni byli: ks. Józef Szewczyk - proboszcz Tymbarku, oraz miejscowy dziedzic Karol Turski. Spółdzielnia rozwijała się znakomiciestając się dobrodziejstwem dla okolicy. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej nowo powstałej spółdzielni byli: Prezes Zarządu - ks. Józef Szewczyk, Z-ca Prezesa - Jan Macko, Kasjer - Jan Kubanek, Przewodniczący Rady - Karol Turski.

 

Na nadzwyczajnym walnym zebraniu w 1927 roku podjęto uchwałę o budowie własnego zakładu. Przewodniczący Rady Karol Turski dziedzic dóbr ziemskich w Tymbarku ofiarował bezpłtnie parcelę pod budowę zakładu. Budynek mleczarni oddano do użytku w 1931 roku, a już w 1933 roku przystąpiono do dalszej rozbudowy zakładu. Główne produkty mleczarni to masło i sery.

W pażdzierniku 1929 roku powstaje druga mleczarnia w Łososinie Górnej. Jej głównym załoźycielem był inż. Jan Droźdź, założyciel Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej był następujący: Prezes Zarządu - Stanisław Wójtowicz, Z-ca Prezesa - Michał Kapitan, Kasjer - Antoni Rozum, Przewodniczący Rady - inż. Jan Drożdż.

Założyciele i działacze Spółdzielni Mleczarskiej w Łososinie Górnej w swoich zamiarach oprócz produkcji masła, postanowili rozpocząć produkcję sera ementalskiego. W nowo wybudowanym budynku 7 lutego 1935 roku uruchomiono serownię sera typu szwajcarskeigo. W roku 1957 nastąpiło połączenie obu spółdzielni w jedną. Uchwałą komitetu założycielskiego dna 6 września 1957 roku powołano do życia Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łososinie Górnej.

W wyniku róźnych zmian organizacyjnych jakie zachodziły w Polsce w tamtych czasach ostatecznie 15 listopada 1980 roku została reaktywowana Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej. Skład Zarządu i Rady nadzorczej był następujący: Przezes Zarządu - mgr inż Władysław Frączek, Z-ca Prezesa ds. technicznych - Tadeusz Wójtowicz, Z-ca Prezesa ds. skupu - Jan Mazgaj, Przewodniczący Rady - Ludwik Wojcieszczak.

Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej położona jest w rejonie Beskidu Wyspowego. Specjalizuje się w produkcji serów dojrzewających typu holenderskiego oraz twarogów. Surowiec do produkcji wyrobów pozyskiwany jest od krów wypasanych na pastwiskach górskich. Ten atut ekologiczny jest podstawą do produkcji artykułów o wyjątkowych cecha zdrowotnych smakowych takich jak:

 

Mleko spożywcze świeże o zawartości tłuszczu 2% i 3.2%
Twaróg tłusty, pełnotłusty, chudy
Sery dojrzewające Gouda, Edamski, Łososiński, Salami
Śmietana 18% i 30%
Kefir
Masło wyborowe (osełka) extra

 

 

Spółdzielnia Mleczarska sprzedaje swoje produkty na terenie kraju. Obecnie największym rynkiem zbytu jest miasto Kraków i okolice oraz rynek regionalny. Spółdzielnia współpracuje z polskimi hurtowniami, siecią prywatnych sklepów ogólnospożywczych oraz placówkami zbiorowego żywienia. Ponadto spółdzielnia posiada własne placówki handlowe, w ktrych sprzedaje produkowane artykuły nabiałowe oraz inne artykuły spożywcze. Towar do placówek handlowych jest dostarczany własnym transportem specjalistycznym.

W okresie całej swojej działalności przykładaliśmy równocześnie bardzo dużą wagę do rozwoju spółdzielni w zakresie rozwoju zakładów przetwórczych w Tymbarku i Limanowej oraz współpracy z producentami mleka. Obecnie spółdzielnia skupuje i przerabia około 40-60 tys. litrów mleka dziennie od około 2500 dostawców przy zatrudnieniu 100 osób. Długoletnia współpraca z dostawcami mleka sprzyja ciągłemu wzrostowi jakości surowca, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej ocenie naszych wyrobów przez konsumentów. W okresie przedakcesyjnym jak i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Spółdzielnia Mleczarska trzy razy korzystała z funduszy pomocowych. Między innymi dzięki tym środkom było możliwe unowocześnienie zakładów w nowoczesny park maszynowy.

W chwili obecnej spółdzielnia może prowadzić działalność na rynkach krajów Unii Europejskiej, gdyż została dopuszczona do handlu. W ciągu ostatnich 13 lat działalności następuje dynamiczny rozwój spółdzielni polegający na zwiększeniu skupu mleka, przerobu, zwiększeniiu asortymentu produkcji oraz wielkości sprzedaży. Za swoją działalność spółdzielnia otrzymała wiele wyróźnień i nagród. Posiadamy certyfikat najwyższej jakości oraz certyfikat produkcji ekologicznej w zakresie przetwórstwa.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu poprawę ochrony powietrza dzięki przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię gazową dla potrzeb technologicznych w zakładzie produkcyjnym w Tymbarku - OSM Limanowa

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Opis operacji:

Modernizacja gospodarki cieplnej dla potrzeb technologicznych w Zakładzie Produkcyjnym w Tymbarku - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe.

Cel operacji:

Poprawa ochrony powietrza dzięki przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię gazową dla potrzeb technologicznych w zakładzie produkcyjnym w Tymbarku - OSM Limanowa

Przewidywane wyniki operacji:

1. Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

2. Ochrona środowiska - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery 

Copyrights © Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej Realizacja: