„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu poprawę ochrony powietrza dzięki przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z modernizacją instalacji parowej dla potrzeb technologicznych w zakładzie produkcyjnym OSM w Limanowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Opis operacji: Modernizacja gospodarki cieplnej dla potrzeb technologicznych technologii kotłowni parowej (wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy).
Cel operacji: Poprawa ochrony powietrza dzięki przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z modernizacją instalacji parowej dla potrzeb technologicznych w zakładzie produkcyjnym OSM w Limanowej
Przewidywane wyniki operacji: 1. Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej 2. Ochrona środowiska - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery
Robert Makłowicz z produktami OSM Limanowa

Kim jesteśmy

Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej położona jest w rejonie Beskidu Wyspowego. Specjalizuje się w produkcji serów dojrzewających typu holenderskiego oraz twarogów. Surowiec do produkcji wyrobów pozyskiwany jest od krów wypasanych na pastwiskach górskich. Ten atut ekologiczny jest podstawą do produkcji artykułów o wyjątkowych cecha zdrowotnych smakowych.

Nagrody

Przez lata nasza działalości jest stale zauważana i odznaczana poprzez nagrody i wyróżnienia.
Zapraszamy do działu Nagrody!
Zapytanie ofertowe

Copyrights © Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej Realizacja: